DE PRAKTIJK 2021-09-20T13:51:44+02:00

DE PRAKTIJK

“Ik ging alleen naar buiten voor een wandeling, maar besloot uiteindelijk om tot zonsondergang te blijven. Want door naar buiten te gaan, merkte ik, ging ik eigenlijk naar binnen.”

John Muir (1838-1914)

John Muir (natuuronderzoeker, schrijver en natuurbeschermer) zei het al, dat door naar buiten te gaan, je naar binnen kunt komen. Naar binnen in jezelf, je gedachten, je gevoel. Buiten leer je jezelf kennen. En door naar die aspecten van jezelf te kijken en hierin te ontwikkelen kun je uiteindelijk letterlijk weer met meer naar buiten.

De missie van Met Meer naar Buiten is te zoeken naar de kracht van elk individu, waarmee er ruimte ontstaat om te ontwikkelen en de ervaren problemen te verminderen. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en zal altijd leidend zijn in het proces. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijke waarden van de praktijk.

Met Meer naar Buiten staat voor ontwikkeling en groei, uitgaande van de mogelijkheden van het individu binnen de kracht van verbinding. Door (weer) te verbinden ontstaat er ruimte om te ervaren, te leren, te groeien. Verbinden kun je met jezelf (gedachten / gevoel), een ander of de omgeving. Ontwikkelen kun je op fysiek, emotioneel, cognitief of sociaal gebied.  Door deze verschillende factoren met elkaar te verbinden, kan integratie plaatsvinden en wordt het geleerde eigen gemaakt.

Mirjam de Graaf  (Eigenaar, Psychomotorisch Therapeut, Ouderbegeleider)

Ik ben Mirjam de Graaf (1985) afgestudeerd psychomotorisch therapeut aan de Hogeschool Windesheim in 2007 en sinds 2013 Master psychomotorisch therapeut. Na een aantal jaren werkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik mij tijdens en na mijn opleiding voornamelijk gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Sinds november 2019 werk ik volledig vanuit Met Meer naar Buiten. Daarvoor heb ik meer dan 10 jaar in een grote GGZ instelling in de regio Rotterdam/Drechtsteden gewerkt. Hier werkte ik voor (dag)klinische afdelingen voor kinderen, jongeren en hun systeem. Vanuit daar heb ik ervaring opgedaan in het werken met diverse problematiek, zoals ADHD, autisme en gedragsproblemen, maar ook stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heb ik nog enige tijd op de kinderafdeling van een revalidatiecentrum de PMT verzorgd.

Als psychomotorisch therapeut is bewegen het aangrijpingspunt voor je werk, dus is het aannemelijk dat in beweging zijn mij aanspreekt. Na jaren van teamsport (korfbal, handbal), heb ik mij afgelopen jaren meer ontwikkeld in buitensporten, zoals klimmen, survival, mountainbiken en trailrunnen. Vanuit deze ervaring ben ik steeds meer buitensport gaan gebruiken in mijn werk. Door het opzetten van mijn eigen praktijk heb ik de ruimte om dit nog verder door te ontwikkelen.

Romina Ouwerkerk (Psychomotorisch Therapeut, Ouderbegeleider)

Mijn naam is Romina Ouwerkerk (1988). Sinds 2018 ben ik afgestudeerd master psychomotorisch therapeut. Voor ik bij Met Meer naar Buiten kwam werken, heb ik 4 jaar pmt ervaring opgedaan bij een grote organisatie in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik behandelde hier kinderen, jongeren en gezinnen onder andere gediagnosticeerd met adhd, autisme, stemmingsstoornissen, trauma, hechtings-, beginnende persoonlijkheids- en systeemproblematiek. Voordat ik psychomotorisch therapeut was, heb ik 10 jaar als woon en werk coach (HBO Toegepaste Psychologie, 2011) gewerkt bij een grote organisatie in de gezondheidszorg, met mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Sinds het voorjaar van 2020 werk ik hier opnieuw, maar dan als psychomotorisch therapeut met kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en trauma en hechtingsproblematiek.

Ik ben zelf erg graag buiten en houd van veel verschillende sporten. Van surfen en zwemmen in de zee, mountainbiken en hiken in bossen en bergen, tot aan longboarden en fietsen op straat. Werken bij Met Meer naar Buiten voelt dan ook als een vereniging van mijn liefde voor buitensport en überhaupt het buitenzijn, met mijn prachtige beroep als psychomotorisch therapeut.

Salomé Been (Psychomotorisch Therapeut)

Mijn naam is Salomé Been (1997) en ik ben in 2020 afgestudeerd als psychomotorisch therapeut. Ik heb een passie voor het versterken van de identiteit van kinderen en jongeren. Tijdens mijn studie mocht ik 9 maanden in Zuid-Afrika meewerken met een project in een sloppenwijk. Het was bijzonder om te zien wat voor invloed het project op deze jonge levens had. Door aandacht en liefde te geven groeiden het vertrouwen waardoor de kinderen open werden en hun pijn deelden. Naast het kind staan en hem/haar echt zien is mijn missie en hoop ik binnen Met Meer naar Buiten uit te dragen.

In deze tijd waar veel online wordt gedaan, vind ik het belangrijk om veel naar buiten te gaan. Voor kinderen is dit een unieke plek waar ze kunnen ontdekken en leren van de natuur. Als therapeut wil ik deze context inzetten om te laten experimenteren met nieuw gedrag, gedachtes of gevoel. Als een kind bijvoorbeeld over grenzen van zichzelf gaat laat ik hem ervaren hoe het voelt om wel op tijd te stoppen bij een obstakel die eng is. Dit kan hem controle en autonomie geven.

Mirjam is aangesloten bij de NVPMT, FVB en zij is Senior geregistreerd psychomotorisch therapeut in het kwaliteitsregister voor vaktherapie (SRVB). Het kwaliteitsregister waarborgt de bij- en nascholing van vaktherapeuten. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie

De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit betekent dat er een klachtenprocedure is, de praktijk is aangesloten bij een Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil) en er indien nodig een klachtenfunctionaris beschikbaar is (via Quasir).

    

Met Meer naar Buiten werkt samen met Outdoor Valley. Met Meer naar Buiten maakt gebruik van de locatie en materialen van Outdoor Valley. Daarnaast verzorgt de praktijk (ouder & kind) bootcamptrainingen voor Outdoor Valley Fitness.

 

In het logo zitten verschillende betekenissen. De cirkel met pijl die omhoog wijst, staat voor de groei en ontwikkeling, de stijgende lijn. Anderzijds wijst de pijl naar binnen in de cirkel, wat past bij het ‘naar binnen kijken’, wat soms nodig is om tot die groei te komen. De pijl vorm met de twee lagen eronder een boom, die logischerwijs staat voor de natuur, het buiten, welke bij Met Meer naar Buiten een basis vormt. De verschillende kleuren staan voor de onderdelen therapie, training en begeleiding.

CONTACT