KOM BINNEN EN GA MET
MEER NAAR BUITEN

Praktijk voor psychomotorische therapie,
(ouder-)begeleiding en teamcoaching

 

De huidige wachttijd is 4-6 maanden (april 2024)

Wij hebben het volgende aanbod voor individuen, gezinnen en groepen:

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegingsvormen en -activiteiten om problemen / klachten in kaart te brengen en vervolgens deze te bewerken met als doel het verminderen, dan wel opheffen van het probleem / de klacht. Bewegen en ervaren staan dus centraal in deze therapievorm.

(OUDER-)BEGELEIDING

Leren doe je niet alleen. Naast psychomotorische therapie, bieden wij ook begeleiding aan het netwerk om de cliënt heen. Zo kunnen ouders, begeleiders en docenten vragen hebben hoe zij de cliënt het beste kunnen begrijpen en ondersteunen in zijn of haar leerproces. Therapeuten van Met Meer naar Buiten bieden deze begeleiding, waardoor therapie en begeleiding onder één dak kunnen plaatsvinden en vaak zelfs door dezelfde therapeut.

TEAMCOACHING

Ook als professional kunt u bij Met Meer naar Buiten terecht. Wilt u als team zicht krijgen op de teamdynamiek of interactiepatronen van een afdeling of organisatie, of heeft u hier wel zicht op, maar lukt het niet hier (structureel) verandering in te brengen? Onze therapeuten helpen u graag verder.

 

Met Meer naar Buiten staat voor letterlijk en figuurlijk (meer) naar buiten gaan. Met meer vaardigheden (zoals grenzen stellen, voelen, contact maken, etc.), meer zelfvertrouwen, meer ruimte voor emoties, meer verbinding, jezelf laten zien/horen, er durven zijn, naar buiten kunnen treden. Door middel van psychomotorische therapie (PMT) wordt aan persoonlijke doelen gewerkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van buiten(sport), de natuur en de eigen leefomgeving. Buiten valt zo veel te beleven, te ervaren, waardoor er bijna als vanzelf de ruimte ontstaat om te ontwikkelen, te leren.

Met Meer naar Buiten is er voor iedereen die vastloopt en/of zich verder wil ontwikkelen op fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal vlak. Kenmerkend voor de werkwijze is dat wordt uitgegaan van ervaringsgerichte methodes. Afhankelijk van de hulpvraag en intensiteit van de problematiek wordt gekozen voor therapeutische behandeling, training of begeleiding.