HOME 2020-07-20T15:50:09+02:00

KOM BINNEN EN GA MET MEER NAAR BUITEN

Praktijk voor psychomotorische therapie, training en begeleiding

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegingsvormen en -activiteiten om problemen / klachten in kaart te brengen en vervolgens deze te bewerken met als doel het verminderen, dan wel opheffen van het probleem / de klacht. Bewegen en ervaren staan dus centraal in deze therapievorm.

MEER INFO

TRAINING

Bij Met Meer naar Buiten kunt u terecht voor verschillende trainingsdoeleinden. Het verschil tussen therapie en training is dat therapie gericht is op het tot stand brengen van verandering op verschillende ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd en training vaak gericht is op één ontwikkelingsgebied. Een training kan overigens soms wel een therapeutische werking hebben.

MEER INFO

BEGELEIDING

Begeleiding is het laagdrempelig ondersteunen van een cliënt/groep, die vanwege verschillende redenen problemen ervaart in het deelnemen aan het dagelijks leven. Problemen kunnen zowel fysiek, psychisch, emotioneel of sociaal van aard zijn.

MEER INFO

Met Meer naar Buiten staat voor letterlijk en figuurlijk (meer) naar buiten gaan. Met meer vaardigheden (zoals grenzen stellen, voelen, contact maken, etc.), meer zelfvertrouwen, meer ruimte voor emoties, meer verbinding, jezelf laten zien/horen, er durven zijn, naar buiten kunnen treden. Door middel van psychomotorische therapie (PMT) wordt aan persoonlijke doelen gewerkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van buiten(sport), de natuur en de eigen leefomgeving. Buiten valt zo veel te beleven, te ervaren, waardoor er bijna als vanzelf de ruimte ontstaat om te ontwikkelen, te leren.

Met Meer naar Buiten is er voor iedereen die vastloopt en/of zich verder wil ontwikkelen op fysiek, emotioneel, cognitief en/of sociaal vlak. Kenmerkend voor de werkwijze is dat wordt uitgegaan van ervaringsgerichte methodes. Afhankelijk van de hulpvraag en intensiteit van de problematiek wordt gekozen voor therapeutische behandeling, training of begeleiding.

CONTACT