WERKWIJZE 2017-11-09T21:52:24+01:00

WERKWIJZE

In drie stappen

Iedereen kan een aanmelding bij Met Meer naar Buiten doen. Wanneer u een hulpvraag heeft (voor uzelf, uw partner, kind of heel het systeem), kunt u zichzelf aanmelden bij de praktijk. Maar ook met een verwijzing van een huisarts (of praktijk ondersteuner), psycholoog of psychiater kunt u bij de praktijk terecht. Bij kinderen komt de vraag soms vanuit ouders of school. Daarnaast kan er verwezen worden door bijvoorbeeld een wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de aanmelding probeert u zo duidelijk mogelijk de hulpvraag te formuleren, welke in de intake verder wordt uitgewerkt. Aanmelden kan via het contactformulier op de website of telefonisch.

Hoewel in de praktijk gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten als uitgangspunt van de behandeling, is het niet noodzakelijk een sportieve achtergrond te hebben. Ook als u denkt dat bewegen of sporten niet zo bij u of uw kind / gezin past, kan het zijn dat een traject bij Met Meer naar Buiten kan aansluiten bij uw hulpvraag.

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Afhankelijk voor wie de aanmelding is (uzelf, uw kind, het hele gezin, etc.) wordt afgesproken wie er bij de intake aanwezig zullen zijn. Vaak proberen we in elk geval alle betrokkenen (deels) bij het gesprek te laten aansluiten. Hierbij kan dus zo nodig ook een verwijzende instantie aanwezig zijn. Het gesprek duurt ongeveer een uur.

In het intakegesprek staat het helder krijgen van de hulpvraag centraal evenals de verwachtingen van de hulpvrager ten opzichte van de therapeut. Vanuit de intake wordt bepaald of er sprake is van een hulpvraag op het gebied van therapie, training of begeleiding en wordt een werkplan opgesteld.

Afhankelijk van de hulpvraag en de intensiteit van de problematiek wordt gekozen voor een therapie-, trainings- of begeleidingstraject. Zo concreet mogelijk is een plan opgesteld waarin de doelen, werkwijze en verwachte duur van het traject staan beschreven.

Vaak wordt gestart met een korte observatie- of kennismakingsfase waarin onder andere wordt onderzocht of de gekozen methode en werkwijze aansluiten bij klant en bij de hulpvraag. Regelmatig worden evaluatiemomenten gepland om de voortgang te bespreken. Wanneer meerdere partijen betrokken zijn, kunnen zij ook op de hoogte gehouden worden van, dan wel betrokken zijn bij de evaluatiemomenten.

TARIEVEN EN VERGOEDING

De tarieven zijn afhankelijk van de inzet therapie, training of begeleiding. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk.

Naast betaling door eigen financiering is het soms mogelijk (een deel van) het zorgtraject vergoed te krijgen. Bij verschillende zorgverzekeraars is (gedeeltelijke) vergoeding van psychomotorische therapie mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voor aangesloten zorgverzekeraars zie Zorgwijzer. Met Meer naar Buiten is alleen aangesloten bij de FVB, niet bij de NFG.

Soms is vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk. Voor jeugd tot 18 jaar is er de mogelijkheid een PGB aan te vragen vanuit de Jeugdwet. Bekijk met de therapeut of verwijzende instantie of uw kind in aanmerking komt voor deze vergoeding.

CONTACT