WERKWIJZE

In vier stappen

AANMELDING  ->   WACHTLIJST  ->   INTAKE  ->    TRAJECT

Aanmelding

Iedereen kan een aanmelding bij Met Meer naar Buiten doen. Wanneer u een hulpvraag heeft (voor uzelf, uw partner, kind of heel het systeem), kunt u zichzelf aanmelden bij de praktijk. Maar ook met een verwijzing van een huisarts (of praktijk ondersteuner), psycholoog of psychiater kunt u bij de praktijk terecht. Bij kinderen komt de vraag soms vanuit ouders of school. Daarnaast kan er verwezen worden door bijvoorbeeld een wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij de aanmelding probeert u zo duidelijk mogelijk de hulpvraag te formuleren, welke in de intake verder wordt uitgewerkt. Aanmelden kan via het aanmeldformulier wat u op de website kunt downloaden. Wanneer u het prettig vindt, kan vooraf telefonische afstemming plaatsvinden, voor u de aanmelding instuurt. 

Wachtlijst

Zodra de aanmelding binnen is, krijgt u daarvan een bevestiging en wordt u of uw kind op de wachtlijst geplaatst. Op de website zijn de actuele wachttijden te vinden, maar u wordt hierover ook geïnformeerd in de bevestiging.

Intake

Zodra er zicht is op een plek om te starten, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Afhankelijk voor wie de aanmelding is (uzelf, uw kind, het gezin, team, etc.) wordt afgesproken wie er bij de intake aanwezig zullen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we ook broers of zussen vragen (deels) bij het gesprek aanwezig te zijn, omdat zij zeer waarschijnlijk ook last ervaren van het probleem en gehoord mogen worden. Daarnaast kan ook zo nodig de verwijzende instantie aanwezig zijn. Het gesprek duurt ongeveer een uur. 

In het intakegesprek staat het helder krijgen van de hulpvraag centraal evenals de verwachtingen van de hulpvrager ten opzichte van de therapeut. Aan de hand van de intake wordt de behandelovereenkomst opgesteld.

Traject

Aan de hand van de hulpvraag en de intensiteit van de problematiek wordt een zo concreet mogelijk plan opgesteld waarin de doelen, werkwijze en verwachte duur van het traject staan beschreven. 

De kennismakingsfase wordt geïntegreerd in de eerste behandelsessies, omdat we ervan uitgaan in de intake met elkaar tot de juiste doelen te zijn gekomen. Regelmatig worden evaluatiemomenten gepland om de voortgang te bespreken. Wanneer meerdere partijen betrokken zijn, kunnen zij ook op de hoogte gehouden worden van, dan wel betrokken zijn bij de evaluatiemomenten. Wanneer de doelen (voldoende) zijn behaald, wordt het traject afgerond met een eindgesprek en eindverslag.

Aanmeldroute

Voor het verwerken van uw gegevens en het bijhouden van het proces werken wij met het online cliëntendossier van Zilliz. Hierdoor staan uw gegevens veilig en overzichtelijk bewaard. In het dossier kunt u de behandelovereenkomst en evaluatieverslagen inzien en ondertekenen. Desgewenst en met toestemming kunt u sessieverslagen meelezen en reacties plaatsen of inhoudelijke vragen stellen via het berichtensysteem van het dossier. 

Voor cliënten ouder dan 12 jaar geldt dat zij zelf ook toestemming moeten geven voor het verwerken van gegevens en de behandelovereenkomst en vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig toestemming geven en kiezen of hun ouders / verzorgers mee kunnen lezen in de sessieverslagen.