TARIEVEN EN VERGOEDING

Wat het kost

 

Tarieven

Wij hanteren een uurtarief van € 92,00 voor therapie en (ouder)begeleiding en werken met de volgende richttijden:

Wat (+ tijdsindicatie) Sessietarief 
Telefonische kennismaking (+/-30 min) Gratis 
Intakegesprek + opstellen behandelplan (120 min) € 184,–
Individuele PMT sessie (75 min) € 115,–
GezinsPMT sessie (90 min) € 138,–
Evaluatie- of eindgesprek + verslag (90 min) € 138,–
Overleg met betrokkenen (geen richttijd) € 92,– x aantal uur
Ouderbegeleiding geweldloos verzet (120 min)  € 184,–
 

Voor overige trajecten zoals teambegeleiding / teamcoaching kunt u contact opnemen met de praktijk voor een prijsopgave.

 
Vergoeding

Wat betreft de financiering van de therapie, begeleiding of training zijn er verschillende mogelijkheden:

Financiering uit eigen middelen: U betaalt het traject zelf en krijgt geen (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de zorgverzekering of Jeugdwet. 

Gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekering: U betaalt het traject zelf en krijgt via uw zorgverzekering vanuit het aanvullende pakket een deel van het traject vergoed. Vaak vergoeden zorgverzekeraars een deel van de sessie (zo’n € 40,–) met een maximum jaarbedrag. Kijk op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie of bij uw eigen verzekering voor de voorwaarden. Wij zijn aangesloten bij de FVB en één collega bij de NFG. 

Vergoeding vanuit de Jeugdwet: Wanneer de hulpvraag van u en uw kind past binnen de kaders van de Jeugdwet kunt u hier een beroep op doen. U kunt bij uw gemeente uw hulpvraag neerleggen met de vraag om de hulpverlening bij Met Meer naar Buiten te laten plaatsvinden. De gemeente kan daarvoor een PGB afgeven, of verwijzen naar een van de zorgorganisaties waarmee wij samenwerken. Verschillende gemeentes hanteren verschillende voorwaarden. Neem contact op met uw gemeente om te vragen naar de voorwaarden. Daarnaast kunnen wij met u meekijken in het proces van de aanvraag.