(OUDER-)BEGELEIDING

Ondersteuning voor het netwerk (van de cliënt)

 

Naast psychomotorische therapie bieden wij ook ouderbegeleiding of begeleiding aan andere betrokkenen, zoals hulpverleners / school / begeleiders van de cliënt. 

“Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg.” 

Dit geldt voor de cliënt die probeert uit een bepaald patroon te komen, maar dit geldt ook voor het systeem om de cliënt heen. Als de omgeving blijft doen wat ze altijd deed, zal het voor de cliënt heel moeilijk zijn om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen en vast te houden. Dit is de reden waarom wij bij kinderen altijd de ouders betrekken in het therapietraject, maar ook bij (jong)volwassenen kijken wie uit het netwerk mag en kan worden betrokken om het leerproces te ondersteunen en versterken.

Soms is het niet voldoende om met elkaar de therapiesessie voor en na te bespreken en is het wenselijk om hiervoor aparte gesprekken met ouders te plannen. De therapeut gaat dan bijvoorbeeld eens per twee weken of eens per maand met de ouder(s) in gesprek over hoe zij zelf bepaalde patronen kunnen doorbreken en daarmee kunnen bijdragen aan een duurzame positieve verandering bij hun kind, maar ook binnen het gezin. In deze gesprekken kan gebruik worden gemaakt van een bepaalde visie of methode, zoals Nieuwe Autoriteit of Verbindend Gezag. 

Ook andere betrokkenen rondom de cliënt kunnen vragen hebben hoe zij op de cliënt kunnen reageren om negatieve interactiepatronen te doorbreken. Wij werken graag samen met docenten, scholen of begeleiders, om te kijken welke aanpak helpend is voor de cliënt, maar ook passend voor de school / werkplek of woongroep. Uiteindelijk gaat het erom dat er een oplossing wordt gevonden die voor iedereen goed voelt en werkt. Om hiertoe te komen kunnen we bijvoorbeeld observeren op locatie of deelnemen aan een multidisciplinair overleg. 

Begeleidingsvragen zijn vaak gekoppeld aan individuele therapietrajecten. Waar mogelijk wordt de begeleiding geboden door de therapeut die ook de therapie geeft aan de cliënt. In sommige gevallen kan juist worden besloten om de therapie en begeleiding door twee verschillende therapeuten te laten doen, bijvoorbeeld wanneer cliënt en ouders/begeleiders een eigen veilige plek nodig hebben om hun verhaal te kunnen doen. 

 

Ouders en professionals kunnen ook zonder therapietraject bij ons terecht om te leren over de methode van Verbindend Gezag