BEGELEIDING 2017-10-09T13:38:25+02:00

BEGELEIDING

Laagdrempelig ondersteuning

Begeleiding is het laagdrempelig ondersteunen van een cliënt/groep, die vanwege verschillende redenen problemen ervaart in het deelnemen aan het dagelijks leven. Problemen kunnen zowel fysiek, psychisch, emotioneel of sociaal van aard zijn.

Met Meer naar Buiten kan bijvoorbeeld begeleiding bieden gericht op het kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten, al dan niet in clubverband. Ook kan ondersteuning worden geboden bij het zoeken naar een passende hobby-/sport(vereniging). Deze begeleiding kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen geboden worden.

Begeleiding kan ook gericht zijn op het ondersteunen van de omgeving van een cliënt in het omgaan met zijn/haar problematiek. Bijvoorbeeld het geven van advies aan ouders, docenten of trainers. Deze vorm van begeleiding is vaak onderdeel van een therapeutisch behandeltraject.

CONTACT