OVER ONS

“Ik ging alleen naar buiten voor een wandeling, maar besloot uiteindelijk om tot zonsondergang te blijven. Want door naar buiten te gaan, merkte ik, ging ik eigenlijk naar binnen.”

John Muir (1838-1914)

 

John Muir (natuuronderzoeker, schrijver en natuurbeschermer) zei het al, dat door naar buiten te gaan, je naar binnen kunt komen. Naar binnen in jezelf, je gedachten, je gevoel. Buiten leer je jezelf kennen. En door naar die aspecten van jezelf te kijken en hierin te ontwikkelen kun je uiteindelijk letterlijk weer met meer naar buiten. 

Met Meer naar Buiten staat voor ontwikkeling en groei, uitgaande van de mogelijkheden van het individu binnen de kracht van verbinding. Door (weer) te verbinden ontstaat er ruimte om te ervaren, te leren, te groeien. Verbinden kun je met jezelf (gedachten / gevoel), een ander of de omgeving. Ontwikkelen kun je op fysiek, emotioneel, cognitief of sociaal gebied.  Door deze verschillende factoren met elkaar te verbinden, kan integratie plaatsvinden en wordt het geleerde eigen gemaakt. 

Missie

De missie van Met Meer naar Buiten is te zoeken naar de kracht van elk individu, waarmee er ruimte ontstaat om te ontwikkelen en de ervaren problemen te verminderen. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en zal altijd leidend zijn in het proces. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijke waarden van de praktijk.

Hoewel in de praktijk gebruik wordt gemaakt van bewegingsactiviteiten als uitgangspunt van de behandeling, is het niet noodzakelijk een sportieve achtergrond te hebben. Ook als u denkt dat bewegen of sporten niet zo bij u of uw kind / gezin past, kan het zijn dat een traject bij Met Meer naar Buiten kan aansluiten bij uw hulpvraag.

Logo

In het logo zitten verschillende betekenissen. De cirkel met pijl die omhoog wijst, staat voor de groei en ontwikkeling, de stijgende lijn. Anderzijds wijst de pijl naar binnen in de cirkel, wat past bij het ‘naar binnen kijken’, wat soms nodig is om tot die groei te komen. De pijl vormt met de twee lagen eronder een boom, die logischerwijs staat voor de natuur, het buiten, dat bij Met Meer naar Buiten een basis vormt. De verschillende kleuren staan voor de onderdelen therapie, training en begeleiding.

Kwaliteit

Therapeuten bij Met Meer naar Buiten zijn aangesloten bij de NVPMT en de FVB. Ze zijn Geregistreerd Vaktherapeut in het Register Vaktherapie (SRVB) of de NFG en/of het SKJ. Een kwaliteitsregister waarborgt de bij- en nascholing van (vak)therapeuten. Een geregistreerd (vak)therapeut blijft vakbekwaam omdat die zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

De praktijk voldoet aan de voorwaarden voor de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Dit betekent dat er een klachtenprocedure is, therapeuten zijn aangesloten bij een Geschilleninstantie (via het NIBIG of via NFG) en er indien nodig een klachtenfunctionaris beschikbaar is (ook via het NIBIG of via de NFG).

Samenwerken

Met Meer naar Buiten werkt samen met verschillende bedrijven en organisaties om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Outdoor Valley: Voor het grootste deel van ons aanbod, maken wij gebruik van het terrein, de materialen en faciliteiten van Outdoor Valley. U kunt vooraf en tijdens de therapie van uw kind wachten in Restaurant de Berghut op het terrein.  

Stichting Klimkoord: Voor cliënten uit de gemeente Lansingerland werken wij samen met Stichting Klimkoord. Dit is een koepelorganisatie die zorg levert aan mensen met (een vermoeden van) ADHD en/of een Autisme Spectrum Stoornis. Klimkoord heeft een zorgcontract met de gemeente Lansingerland, waardoor voor deze cliënten geen PGB hoeft te worden aangevraagd.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

 

 

 

Stage

Voor het schooljaar 2023-2024 is de stageplaats ingevuld. De volgende stageplaats zal in principe vrijkomen per september 2024. Stage aanvragen kunnen voorzien van CV en motivatiebrief worden ingestuurd via info@metmeernaarbuiten.nl.

Ook Samenwerken?

Wilt u samenwerken met Met Meer naar Buiten en bent u benieuwd wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.