PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Bewegen en ervaren staan centraal

 

Psychomotorische Therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegingsvormen en -activiteiten om problemen / klachten in kaart te brengen en vervolgens deze te bewerken met als doel het verminderen, dan wel opheffen van het probleem / de klacht. Bewegen en ervaren staan dus centraal in deze therapievorm.

In bewegingsgedrag laten mensen zien hoe zij naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen kijken, hoe zij deze ervaren. Zo zijn emoties zichtbaar in lichaamshouding en beweging, zoals boos stampen op de grond, of in elkaar duiken van angst.

VOORBEELD


Petra (9) heeft in het intakegesprek gezegd dat ze nergens bang voor is, ze is een stoere meid. Als ze voor het eerst bij PMT komt en de klimwand ziet, reageert ze dan ook enthousiast, ze zal wel laten zien hoe snel zij naar boven kan klimmen! Eenmaal in de klimgordel en aan het touw bevestigd, wordt ze toch wat stiller en als ze een paar passen onderweg is, wil ze wel weer naar beneden. Dit is spannender dan gedacht. In de therapie leert Petra stil te staan bij wat ze voelt en denkt (trillende handen, hartkloppingen, niet willen vallen), wat dit betekent (angst om de controle te verliezen) en hoe zij hiermee kan omgaan (stap voor stap, ademhalingsoefeningen, erkennen van emoties). Zo leert zij dat bang zijn niet erg is, ze nog steeds een stoere meid kan zijn en haar angsten kan overwinnen als ze deze maar kan aangeven. Gaandeweg komt er meer ruimte voor andere emoties, welke zij ook vaak leek weg te stoppen, en leert ze ook hier op een andere manier mee omgaan.

Naast individuele hulpvragen die kunnen ontstaan, kan ook een systeem een probleem ervaren wat binnen bewegingsgedrag tot uiting kan komen en bewerkt kan worden. In het voorbeeld wordt gesproken over een gezin, maar in principe kan elke groep mensen als systeem worden gezien, dus ook bijvoorbeeld een team collega’s of een schoolklas.

VOORBEELD

Janick (42) en Anneke (40) komen met hun kinderen Jort (6) en Maartje (10) naar Met Meer naar Buiten, omdat er de laatste tijd veel ruzies in het gezin zijn, en zij graag weer meer gezelligheid in het gezin willen ervaren. In het intakegesprek geven ouders aan thuis voldoende structuur te bieden en samen op een lijn te zitten wat betreft de opvoeding. De regels en afspraken zijn voor iedereen duidelijk. De therapeut neemt het gezin mee naar een hindernisbaan, waarbij iedereen over de hindernissen moet zien te komen, helpen mag. Al snel valt op dat Jort alles zelf wil doen, zeker als Maartje het alleen kan. Jort is geïrriteerd als het niet lukt en Maartje reageert nukkig als zij moet wachten. Er is veel oog voor de kinderen, hen wordt alle nodige hulp geboden. Als de kinderen iets hebben gehaald, worstelen ouders zich alleen over de hindernis. Na een aantal hindernissen is de sfeer kribbig en wordt besproken wat er nu precies gebeurt. Dan wordt duidelijk dat Jort en Maartje altijd alles hetzelfde willen, terwijl dit door het leeftijdsverschil niet perse reëel is en dat ouders zich niet altijd gezien voelen door elkaar, wel wat meer steun zouden willen voor hun eigen ‘hindernissen’. In de volgende sessies wordt aandacht besteed aan het leren vragen om en bieden van steun tussen de ouders en tussen de kinderen en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de kinderen, zonder het gevoel van voortrekken of achterstellen. De sfeer verbetert en door het meenemen van huiswerkopdrachten wordt het ook thuis al snel weer meer ontspannen.

Psychomotorische therapie kan dus plaatsvinden individueel en in gezinsverband. Ook sessies met broers/zussen of een deel van het gezin zijn mogelijk. Er wordt altijd gekeken wat de hulpvraag is en wiens aanwezigheid daarbij van belang kan zijn.

Zelfregulatie-groep 

Naast het individuele en gezinsaanbod is ook groepstherapie mogelijk. 

In maart 2023 is er een groepstherapie starten gericht op zelfregulatie. De groep bestaat uit 6 kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar, die beter willen leren omgaan met hun emoties en impulsief gedrag. De groep wordt gedraaid door twee therapeuten en bestaat uit een intake, 10 groepssessies, een tussenevaluatie en eindgesprek. 

Voor meer informatie leest u hier. Of neem contact met ons op.